LOVE RELATIONSHIP LIFESTYLE AND FASHION . BY TOMBOY

Category archive

HEALTH

HEALTH

Fat Necrosis ไม่เพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านม และ ไม่พัฒนาเป็นมะเร็ง

Fat Necrosis ไม่ได้เพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านม และ ไม่พัฒนาเป็นมะเร็ง (อ้างอิง : breastcancercare.org.uk) เพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Fat Necrosis วันนี้ www.ทอม.com เลยพาเพื่อนๆมารู้จักโรคที่ว่านี้กัน Fat Necrosis คืออะไร? Fat Necrosis คือ เนื้องอกประเภทหนึ่ง (ไม่ใช่มะเร็ง) สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม Fat … Keep Reading

Go to Top