LOVE RELATIONSHIP LIFESTYLE AND FASHION . BY TOMBOY

Category archive

Uncategorized

Placeholder
Uncategorized

13.10.2016

โศกโศกาสิ้นแล้วดวงใจไทย พระผู้ให้ร่มโพธิ์ชาวประชา ทรงอุทิศพระฤทัยใฝ่หนักหนา หวังเพียงว่าแดนดินอุดมพร เนรมิตฟื้นผืนทรายคลายกังวล สุดล้นพ้นปกเกล้าชาวนคร สุดกลั้นไห้บังคมลาคราจากจร นิมิตรย้อนพระจากไปใจร้าวรอน … Keep Reading

Placeholder
Uncategorized

ผ้ารัดหน้าอกแล้วเสี่ยงเป็น “โรคมะเร็งเต้านม” จริงหรือ?

เพราะความรู้สึกต่อต้านความเป็นผู้หญิงอย่าง รุนแรง ส่งผลให้เหล่าหญิงรักหญิงหรือที่เรียกกันว่า ทอม เสาะแสวงหาอุปกรณ์หรือตัวช่วยต่างๆ ที่จะช่วยทำให้ ลด ความเป็น ผู้หญิง ลง  ทอมหนึ่งในนั้นคือ การใช้ ผ้ารัดหน้าอก อำพราง หน้าอก หน้าใจ สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็น “เพศหญิง” โดยบรรดาสาวห้าวจะนิยมใช้สเตย์รัดหน้าอก สำเร็จรูป หรือผ้ารัดหน้าอกที่ประยุกต์ทำขึ้นเอง โดยใช้ผ้าก๊อซที่นักกีฬานิยมใช้พันแขนหรือขาเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ … Keep Reading

Go to Top